BEZPŁATNY e-book
RODO w oświacie, praktyczne wyjaśnienie nowych regulacji

E-book RODO w oświacie

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Reforma ochrony danych obejmuje wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, dotyczy to również szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych. Nowe regulacje nakładają na dyrektorów tych placówek - jako administratorów danych osobowych, szereg obowiązków, nowe zasady odpowiedzialności oraz sankcje finansowe za nieprzestrzeganie przepisów RODO.

Poradnik „RODO w oświacie” ma na celu praktyczne wyjaśnienie zagadnień związanych ze stosowaniem nowych regulacji.

 
BEZPŁATNE nagranie webinarium

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018


 

Tematem nagrania szkolenia jest omówienie obowiązujących od 1 września 2018 r. zmian w Karcie Nauczyciela, wprowadzonych ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Od roku szkolnego 2018/2019 staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie dłuższy o rok, a cała ścieżka awansu zawodowego rozciągnie się do 15 lat. Zmianie ulegnie również ocena pracy nauczycieli oraz pensum nauczycieli specjalistów (pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego). Z początkiem nowego roku szkolnego nauczyciele w placówkach niepublicznych będzie można zatrudniać tylko i wyłącznie na podstawie przepisów kodeksu pracy. Nowa ustawa wprowadza również dodatek dla nauczycieli dyplomowanych, który po raz pierwszy nauczyciele będą mogli otrzymać po 1 września 2020 r.

 

 

 
BEZPŁATNE nagranie webinarium
Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.


 

1 stycznia 2018 r. weszły w życie istotne zmiany w Karcie Nauczyciela, wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z początkiem nowego roku dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali pozbawieni dodatków socjalnych, zmieniła się również procedura w zakresie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, a o wymiarze nauczyciela pracującego w różnych typach placówek zdecyduje wymiar etatu.

Pobierz bezpłatne nagranie webinarium i poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące zmian w KN.
 

  Bezpłatne nagranie szkolenia

Statuty szkół i przedszkoli po reformie systemu oświaty


Statut szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej jest jednym z najistotniejszych dokumentów prawa wewnętrznego jednostki oświatowej i bardzo często nowelizowanym. Do 30 listopada 2017 r. dyrektorzy wszystkich jednostek oświatowych mają obowiązek dostosowania swoich statutów do nowej struktury szkolnictwa.

 

Przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu wsparcie dyrektorów, na których spoczywa odpowiedzialność za opracowanie statutów według nowych wymagań.