BEZPŁATNE szkolenie online
Weź udział

Bezpłatny webinar: Jakie dane należy przekazywać do SIO po zmianach w 2019 r. ?

Nowy System Informacji Oświatowej wprowadził zmiany w zakresie danych objętych Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) oraz tych dotyczących m.in. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obowiązku szkolnego, uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. Wprowadził też dodatkowo przepisy dostosowujące w związku ze zmianami w zakresie kształcenia zawodowego.

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się więcej o zmianach SIO w zakresie danych.

 
BEZPŁATNY e-book
Zmiany w prawie oświatowym w 2019 r.

Zmiany w prawie oświatowym w 2019 r.

Nowy rok 2019 obfituje w kolejne, duże zmiany w prawie oświatowym. W dniu 30 listopada 2018 r. została opublikowana ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest wprowadzenie reformy szkolnictwa zawodowego.

Ustawa jednak wprowadza również liczne zmiany, m.in. w zakresie dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zmiany w zakresie udzielania stypendiów dla uczniów, doprecyzowuje przepisy w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół oraz ustalania sieci szkół, wprowadza obowiązek zapewnienia możliwości spożycia gorącego posiłku w szkole podstawowej, wreszcie likwiduje kontrowersyjne regulaminy oceniania nauczycieli.

 
BEZPŁATNY e-book
RODO w oświacie, praktyczne wyjaśnienie nowych regulacji

E-book RODO w oświacie

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Reforma ochrony danych obejmuje wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, dotyczy to również szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych. Nowe regulacje nakładają na dyrektorów tych placówek - jako administratorów danych osobowych, szereg obowiązków, nowe zasady odpowiedzialności oraz sankcje finansowe za nieprzestrzeganie przepisów RODO.

Poradnik „RODO w oświacie” ma na celu praktyczne wyjaśnienie zagadnień związanych ze stosowaniem nowych regulacji.