oczątek roku wiąże się zwykle z wejściem w życie nowych lub zmienionych przepisów prawa pracy. W pierwszych dniach nowego roku dla osób zajmujących się obsługą kadrową powstaje także konieczność stosowania nowych wskaźników do ustalania określonych świadczeń pracowniczych, ustalenia wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach, obliczenia współczynnika ekwiwalentowego, który obowiązywać będzie w danym roku, itp. W 2014 r. będzie podobnie.

W publikacji umieszczono wykaz ważnych terminów, w formie kalendarza szkolnego, obejmujący cały rok szkolny 2013/2014 obligujących Użytkowników, szczególnie dyrektorów szkół i placówek do podjęcia stosownych działań w związku z realizacją zadań oświatowych. Jest to autorski materiał opracowany przy pomocy informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.