• Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
  • Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  • Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Prawo Oświatowe?
Wypełnij formularz »Oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy Ci warunki korzystania z serwisu.

W publikacji umieszczono wykaz ważnych terminów, w formie kalendarza szkolnego, obejmujący cały rok szkolny 2013/2014 obligujących Użytkowników, szczególnie dyrektorów szkół i placówek do podjęcia stosownych działań w związku z realizacją zadań oświatowych. Jest to autorski materiał opracowany przy pomocy informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w ostatniej wersji z dnia 19 września br. zakłada fundamentalne zmiany odnośnie ustalania zasad udzielania i wymiaru tak urlopu wypoczynkowego, jak i urlopu dla poratowania zdrowia. Zmiany te miały wejść w życie w dniu 1 stycznia 2014 r., zgodnie z treścią art. 22 projektu nowelizacji, jednakże procedowanie nad nowelizacją uległo znacznemu opóźnieniu.

W odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., kwestionujący ustalanie zasad przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli w drodze rozporządzenia MEN, resort edukacji przygotował projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, określającej zasady rekrutacji. Niniejsze opracowanie, omawiające szczegółowo przepisy obowiązujące od dnia 18 stycznia 2014 r. w porównaniu do dotychczasowych regulacji, w szczególności można polecać dyrektorom i nauczycielom publicznych szkół dla młodzieży, przedszkoli publicznych, a także rodzicom.

 

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Prawo Oświatowe?
Wypełnij formularz »Oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy Ci warunki korzystania z serwisu.

Dnia 22 listopada 2013 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 23 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1639), a weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.