Reforma oświaty to przede wszystkim ogromne wyzwanie dla dyrektorów szkół gimnazjalnych, podstawowych, jak również dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
W LEX Prawo Oświatowe Premium opublikowane są wszystkie działania dyrektorów szkół ww. placówek, związane w procesem wdrożenia reformy oświaty w całym jej okresie trwania wraz z terminami, wzorami dokumentów, podstawą prawną, zawierający zagrożenia i ryzyka związane z niepodjęciem odpowiednich działań w terminie.

Komentarz praktyczny | Magdalena Fota

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe określa zasady dotyczące przedłużenia lub zakończenia kadencji dyrektorów szkół w okresie wdrażania reformy oświaty w poszczególnych typach szkół.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

 

Komentarz w Publikacji LEX Prawo Oświatowe przedstawia proponowane rozwiązania legislacyjne i określa sytuację nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zreformowanym systemie oświaty. Autorka w szczególności odpowiada na pytanie co się stanie z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi po wprowadzeniu zmian w strukturze szkolnictwa w kształcie nadanym nowymi uregulowaniami.

Komentarz praktyczny | Piszko Agata

 

Jednym z istotnych elementów reformy oświatowej jest zmiana formuły funkcjonowania szkół zawodowych. Reforma ustroju szkolnego zakłada funkcjonowanie dwustopniowych szkół branżowych. Z systemu oświaty znikną natomiast zasadnicze szkoły zawodowe – które ulegną stopniowemu wygaśnięciu.

Reforma oświaty to ogromne wyzwanie dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przekształcenia placówek. Wychodząc naprzeciw planowanym zmianom  LEX Prawo Oświatowe znajdują się wzory dokumentów, które w najbliższym czasie będą miały kluczowe znaczenie dla tych placówek.