Mimo, że RODO obowiązuje już od pół roku nadal nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości dotyczących nowych przepisów. W placówce oświatowej przetwarzanie danych osobowych występuje w wielu sferach działalności.

 

Komentarz praktyczny | Monika Sewastianowicz

Chociaż obecnie obowiązujące przepisy już określają zasady powoływania specjalistów, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w placówce, zatrudnianie administratora bezpieczeństwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Zmieni się to wraz z wejściem w życie RODO – administratora zastąpi obowiązkowo powoływany inspektor ochrony danych osobowych (IOD), o czym przesądza art. 37 ust. 1 lit. a RODO.

Zmiany wprowadzone przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych są niezwykle istotne dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół feryjnych i nieferyjnych. Pierwsze z nich weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. kolejne obowiązywać będą od 1 września.

Komentarz praktyczny | Monika Sewastianowicz

Reforma oświaty wprowadziła od 1 września 2017 r. regulacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: sposobu wydawania orzeczeń, zasad prowadzenia indywidualnego nauczania oraz regulacji dotyczących zajęć dla osób niepełnosprawnych.
Dość istotną zmianą jest ujednolicenie czasu trwania zajęć specjalistycznych – według nowych przepisów mają trwać 45 minut (dotychczas było to 60 minut).

Komentarz praktyczny | Andrzej Jasiński

 

Jedną ze zmian, jakie czekają dyrektorów placówek oświatowych od 1 września 2017 r., będzie wdrożenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28.03.2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Wpłynie ono na organizację pracy szkoły przez kilka najbliższych lat.