Od ubiegłego roku dyrektorzy szkół korzystają z urlopu wypoczynkowego na zmienionych zasadach – w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Z pewnością wielu dyrektorów udaje się na wypoczynek właśnie w wakacje. Warto więc pamiętać, jakie z tego tytułu przysługują im prawa - czy dyrektor musi podczas urlopu mieć dostęp do poczty służbowej, w jakich okolicznościach może zostać odwołany z urlopu jeśli w szkole nie ma swojego zastępcy i czy przysługuje mu zwrot kosztów za opłacony już wypoczynek?

Od 1 stycznia 2018 r. w myśl art. 64 ust. 2a ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN – dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Osoby te zostały więc zrównane w uprawnieniach urlopowych z nauczycielami jednostek nieferyjnych. Z jednej strony mogą wykorzystać swój urlop w dowolnym momencie, nie tylko w ferie zimowe bądź letnie, ale z drugiej – jego wymiar został obniżony do 35 dni w ciągu roku. Zmiana sposobu korzystania z dni wolnych przez osoby zajmujące w szkole stanowiska kierownicze była podyktowana koniecznością zapewnienia obecności dyrektora w szkole w trakcie wakacji, gdy wykonywane są remonty i inne prace związane z przygotowaniem do nowego roku szkolnego. Wywołała jednak istotne problemy praktyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym poruszone zostały wątki związane z:

  • zmianą stanowiska,
  • odwołaniem urlopu,
  • zwrotem kosztów,
  • choroba za granicą.

Zaloguj się do serwisu LEX Prawo Oświatowe i przeczytaj cały komentarz »

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Prawo Oświatowe? Wypełnij formularz » Oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy Ci warunki korzystania z serwisu.