Ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczy w dużym zakresie kształcenia zawodowego. Zmiany, które wejdą w życie od 1.09.2019 r., są dość znaczne i obejmują wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in. klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania.

Od 1 września 2019 r. w pięcioletnim technikum, branżowej szkole I stopnia (BSI) i branżowej szkole II stopnia (BSII), szkole policealnej oraz klasie I czteroletniego technikum obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego. Modyfikacji ulegnie także podstawa programowa kształcenia w zawodach. We wszystkich klasach I wymienionych szkół, z wyjątkiem czteroletniego technikum, obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Większość wprowadzonych rozwiązań jest inna od dotychczas obowiązujących.

Materiały dostępne w LEX PO:

Wzory dokumentów:

Lidia Marciniakproduct manager Oświata

Zobacz całe szkolenie zupełnie za darmo - przetestuj LEX Prawo Oświatowe przez 7 dni »

Zamów bezpłatną dostęp testowy produktu