Maj to gorący czas ruchu kadrowego w szkole i przedszkolu. Jest to okres, w którym pojawiają się problemy z różnymi aspektami istniejącego lub dopiero nawiązywanego stosunku pracy, a w szczególności z wypowiadaniem nauczycielskich stosunków pracy.

Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły w razie:

  • całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  • częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, czyli z końcem maja.

Aby ułatwić prawidłowe przeprowadzenie ruchu kadrowego w swojej placówce, przygotowaliśmy:

Lidia Marciniak

product manager Oświata

Dowiedz się jak możesz uzyskać dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe »

Zamów bezpłatną prezentację produktu