Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego spowoduje zmiany w sferze organizacyjno-prawnej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowych placówkach kształcenia praktycznego i dotychczasowych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się nauczycielami centrum kształcenia zawodowego.

Na dyrektorach tych placówek, został nałożony obowiązek poinformowania nauczycieli o zaistniałych zmianach - w terminie do 15 maja 2019 r. W tym terminie dyrektor informuje o zmianie również pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówce lub ośrodku. Informacja musi mieć formę pisemną.

Analogiczny obowiązek spoczywa na dyrektorze zespołu publicznych placówek, który z dniem 1 września 2019 r. przekształci się w centrum kształcenia zawodowego. Mowa tu o zespole placówek, w skład którego wchodzi jedynie placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w takim zespole, staną się odpowiednio nauczycielami lub pracownikami centrum kształcenia zawodowego. Dyrektor dotychczasowego zespołu placówek jest obowiązany - w terminie do dnia 15 maja 2019 r. poinformować na piśmie zarówno nauczycieli, jak również pracowników niepedagogicznych o zaistniałej zmianie.

W Lex Prawo Oświatowe znajdują się obszerne komentarze:

oraz wzory:

Lidia Marciniak

product manager Oświata

Dowiedz się jak możesz uzyskać dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe »

Zamów bezpłatną prezentację produktu