Mimo, że RODO obowiązuje już od pół roku nadal nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości dotyczących nowych przepisów. W placówce oświatowej przetwarzanie danych osobowych występuje w wielu sferach działalności.

Fotografia ucznia czyli wizerunek wg RODO jest zakwalifikowana jako dane osobowe.  Rozpowszechnianie wizerunku uczniów jest możliwe po udzieleniu zgody przez rodziców i opiekunów. Dokument taki powinien odnosić się do konkretnych danych osobowych, czyli wizerunku danego dziecka i być udzielany w oznaczonym celu/celach tej placówki oświatowej. 

W LEX Prawo Oświatowe znajduje się gotowy do wykorzystania wzór Zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia.

Lista obecności, czy lista laureatów olimpiad wywieszona w gablocie szkolnej również podlega przepisom RODO i budzi wiele wątpliwości.

Zamieszczanie w gablotach szkolnych danych uczniów, wyczytywanie nazwisk laureatów konkursu w czasie uroczystości szkolnej czy opatrywanie prac artystycznych imionami i nazwiskami ich autorów, nie wymaga wcześniejszej zgody rodziców/opiekunów ani samych uczniów, gdyż wynika z działania przez szkołę w interesie publicznym.

Kolejną kwestią jest monitoring na terenie placówki oświatowej. Zamontowanie monitoringu na terenie szkoły nie wymaga zgody rodziców/opiekunów, pełnoletnich uczniów ani pracowników. Obowiązkiem dyrekcji jest jednak poinformowanie ich o prowadzonej wideo rejestracji – najpopularniejszym rozwiązaniem jest zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscach widocznych przy wejściu na teren placówki.

W serwisie LEX Prawo Oświatowe znajdują się komentarze praktyczne, poradniki, procedury, wzory dokumentów dotyczących RODO.

Przykładowe pytania użytkowników LEX Prawo Oświatowe:

• Czy dane o karalności nauczyciela są danymi wrażliwymi?
• Czy w świetle RODO szkoła potrzebuje pisemnej zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów?
• Czy na liście obecności w związku z wejściem RODO nie można wpisywać powodów nieobecności zatrudnionego pracownika niepedagogicznego?
• Jaką dokumentację powinna posiadać szkoła, aby monitoring w niej zamontowany prawidłowo funkcjonował?
• Czy dyrektor szkoły ma prawo przekazać gabinetowi stomatologicznemu dane osobowe uczniów klas pierwszych?

W serwisie LEX Prawo Oświatowe każde z powyższych pytań zawiera odpowiedź eksperta wraz z uzasadnieniem, z odniesieniem do aktów prawnych.

Zaloguj się do serwisu LEX Prawo Oświatowe i poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące RODO.

Nie masz jeszcze dostępu?
Zamów kontakt z naszym konsultantem i dowiedz się więcej na temat możliwości korzystania z serwisu LEX Prawo Oświatowe.