Komentarz praktyczny | Monika Sewastianowicz

Chociaż obecnie obowiązujące przepisy już określają zasady powoływania specjalistów, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w placówce, zatrudnianie administratora bezpieczeństwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Zmieni się to wraz z wejściem w życie RODO – administratora zastąpi obowiązkowo powoływany inspektor ochrony danych osobowych (IOD), o czym przesądza art. 37 ust. 1 lit. a RODO.

Rozporządzenie wymaga, by IOD posiadał fachową wiedzę na temat prawa i praktyki w zakresie ochrony danych. Jego stanowisko ma samodzielny charakter – z przepisów wprost wynika, że IOD podlega najwyższemu kierownictwu administratora danych osobowych (placówki oświatowej).

Nie ma konieczności, by szkoła samodzielnie zatrudniała kogoś na to stanowisko, przepisy RODO nie są w tej kwestii restrykcyjne. Szkoły mogą zatrudnić inspektora na wyłączność, ale rozporządzenie dopuszcza również możliwość, by jeden inspektor obsługiwał łącznie 9 jednostek. 

Co jeszcze znajdziesz w serwisie LEX Prawo Oświatowe?

Jest to m.in. baza pytań użytkowników i odpowiedzi ekspertów z zakresu RODO:

- Czy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zatrudnić na umowę zlecenie do wykonywania obowiązków dotyczących danych osobowych?
- Czy nauczyciel, który robi zdjęcia dzieci na imprezie szkolnej, może rozesłać zdjęcia do rodziców?
- Czy szkoła prowadząca kroniki musi posiadać zgody na przetwarzanie danych osobowych od absolwentów i uczniów?
- Czy zamieszczanie zdjęć uczniów na stronie internetowej szkoły/fanpage'u na Facebooku wymaga pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
- Jak wprowadzić procedurę wykorzystania zapisów monitoringu szkolnego w placówce zgodnie z obowiązującym prawem?

Zamów prezentację programu i zyskaj dostęp do LEX Prawo Oświatowe. Zamów>>>