Zmiany wprowadzone przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych są niezwykle istotne dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół feryjnych i nieferyjnych. Pierwsze z nich weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. kolejne obowiązywać będą od 1 września.

 

Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.:

1. Urlop dla poratowania zdrowia (zmieni się procedura udzielania urlopu oraz przesłanki jego udzielenia)

2. Likwidacja dodatków socjalnych (min. dodatek mieszkaniowy i prawo do lokalu mieszkalnego)

3. Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły (35 dni roboczych urlopu dla dyrektorów ustalonym w planie urlopów)

4. Urlop wypoczynkowy nauczycieli (min, doprecyzowano zasady urlop w przypadku realizacji pensum zarówno w placówce feryjnej jak i nieferyjnej, zmienią się zasady wykorzystania urlopu uzupełniającego)

5. Urlop wypoczynkowy nauczycieli w placówkach nieferyjnych (możliwość przesunięcia urlopu wypoczynkowego nauczyciela szkoły nieferyjnej)

6. Uprawnienia rodzicielskie (zmiana w sposobie wykorzystania 2 dni opieki nad dzieckiem, możliwość obniżenia etatu w okresie prawa do urlopu wychowawczego)

 

Co się zmieni od 1 września 2018 r.

 • Procedura awansu zawodowego
 • Ocena pracy nauczycieli
 • Zatrudnianie w placówkach publicznych niesamorządowych oraz niepublicznych
 • Pensum nauczycieli 


Kompleksową wiedzę i narzędzia związane z nową KN znajdziesz w serwisie LEX Prawo Oświatowe 


Dowiedz się jak uzyskać dostęp do serwisu LEX Prawo Oświatowe >>

 

Dzięki serwisowi:

1. Poznasz zmiany w Karcie Nauczyciela dzięki praktycznym komentarzom, m.in.:

  • Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzane ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
  • Nowe zasady organizacji awansu zawodowego nauczycieli
  • Nowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia
  • Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły i przedszkola na nowych zasadach

2. Będziesz mieć możliwość zadania pytania ekspertowi telefonicznie oraz mailowo

3. Zyskasz dostęp do zbioru rozwiązań problemów innych dyrektorów – dowiesz się min.:

  • Czy w związku ze zmianą przepisów dotyczących finansowania zadań oświatowych należy wręczyć każdemu nauczycielowi pismo o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego?
  • Czy dla dyrektora i wicedyrektora szkoły publicznej należy obowiązkowo sporządzić plan urlopów?
  • Czy dyrektorowi szkoły przysługują 4 dni urlopu na żądanie?

4. Dostaniesz dostęp do licznych wzorów dokumentów oraz możliwość zamówienia wzoru

5. Otrzymasz możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach online. Najbliższe już 29.01 dotyczyć będzie właśnie zmian w KN

 

Zamów bezpłatną prezentację >>