Komentarz praktyczny | Monika Sewastianowicz

Reforma oświaty wprowadziła od 1 września 2017 r. regulacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: sposobu wydawania orzeczeń, zasad prowadzenia indywidualnego nauczania oraz regulacji dotyczących zajęć dla osób niepełnosprawnych.
Dość istotną zmianą jest ujednolicenie czasu trwania zajęć specjalistycznych – według nowych przepisów mają trwać 45 minut (dotychczas było to 60 minut).

Największą nowością jest wprowadzenie tzw. zindywidualizowanej ścieżki pomocy. Dotyczy ona uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu – wynikające w szczególności ze stanu zdrowia – nie mogą realizować wszystkich zajęć. Aby skorzystać z tej formy pomocy, dziecko musi uzyskać opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem, że istnieje potrzeba objęcia go taką ścieżką. Informacje o tym jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie opinii znajdziesz w komentarzu praktycznym w programie LEX Prawo Oświatowe >>>

Nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmienia także zasady organizacji klas terapeutycznych. Teraz tworzyć je można również w trakcie roku szkolnego, podczas gdy dotychczas było to możliwe jedynie z początkiem września.
W komentarzu praktycznym w Serwisie LEX Prawo Oświatowe znajdziesz tabelaryczne zestawienie najważniejszych zmian dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zamów bezpłatną prezentację programu i dowiedz się jak możesz uzyskać dostęp do Serwisu >>>>

 

KOMENTARZ ZAWIERA: ANALIZĘ, AKTY PRAWNE,  
WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ANALIZA

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowania przedszkolne dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
Dz.U.2017.1616 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r.
Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Dz.U.2017.1591 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r.
Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Dz.U.2017.1578 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej