Komentarz praktyczny | Andrzej Jasiński

 

Jedną ze zmian, jakie czekają dyrektorów placówek oświatowych od 1 września 2017 r., będzie wdrożenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28.03.2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Wpłynie ono na organizację pracy szkoły przez kilka najbliższych lat.

Rozporządzenie będzie wprowadzane stopniowo. W tym czasie, aż do roku szkolnego 2022/2023, będzie obowiązywać nadal rozporządzenie MEN z 7.02.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Bardzo ważne jest, aby dyrektor szkoły znał szczegółowe różnice między tymi dwoma, bardzo odmiennymi modelami organizacyjnymi. Sztywne przypisanie liczby godzin przedmiotów do klas sprawia, że zbudowanie autorskiej, oryginalnej oferty szkoły będzie znacznie trudniejsze niż dotychczas.

W komentarzu praktycznym zamieszczonym w serwisie LEX Prawo Oświatowe znajdziesz:

- najważniejsze różnice mające wpływ na organizację pracy poszczególnych typów szkół,

- zestawienia liczby godzin w przypadku wyboru czterech ścieżek kariery szkolnej (w postaci dwóch modeli uzależnionych od zadeklarowania bądź nie chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego),

- tabelę z porównaniem liczby godzin w dotychczasowych i nowych ramowych planach nauczania.

 

Zamów prezentację systemu i zyskaj dostęp do Serwisu LEX Prawo Oświatowe.

Zamów >>>

 

KOMENTARZ ZAWIERA: ANALIZĘ i AKTY PRAWNE WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ANALIZA

Ramowe plany nauczania dla publicznych szkół.
Dz.U.2017.703 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt oczekujący

Prawo oświatowe.
Dz.U.2017.59 | ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt oczekujący
art. 47

Zmiany w ramowych planach nauczania