Nowy rok szkolny 2017/2018 stawia przed dyrektorami szkół nowe wyzwania i obowiązki – głównie w kontekście reformy systemu oświaty.

Z dniem 1 września 2017 roku gimnazja zostaną wygaszane i nie będą już prowadzić naborów nowych uczniów. Szkoły podstawowe o VI-letnim cyklu kształcenia zostaną przekształcone w VIII-letnie, a szkoły branżowe zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe.

Zmiany te wymagają przygotowania i wdrożenia nowych ramowych planów nauczania, nowej podstawy programowej oraz nowego programu wychowawczo-profilaktycznego szkół.

W LEX Prawo Oświatowe zawarto komentarze praktyczne pt. „Zmiany w ramowych planach nauczania” i „Nowy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły”. Dodatkowo w serwisie znajdziesz pytania użytkowników i odpowiedzi ekspertów dotyczące nowej struktury szkolnictwa.

Zamów prezentację programu i uzyskaj dostęp do serwisu. >>>>

Na dyrektorach placówek oświatowych będzie również ciążył obowiązek dostosowania statutów szkół do nowej struktury szkolnictwa. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego zacznie obowiązywać nowa lista wymagań, które mają spełniać szkoły i placówki oświatowe.

Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania reformy edukacji znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe.

Zamów prezentację serwisu >>>