Na dzień 7 kwietnia 2016 r w module LEX Prawo Miejscowe dostępnych jest 1.097.212 dokumentów opublikowanych w następujących wojewódzkich dziennikach urzędowych:

Dolno do poz. 1360 z 2016 r.

Kujaw do poz. 1100 z 2016 r.

Lubel do poz. 1395 z 2016 r.

Lubus do poz. 721 z 2016 r.

Łódzk do poz. 1477 z 2016 r.

Małop do poz. 1499 z 2016 r.

Mazow do poz. 3035 z 2016 r.

Opols do poz. 725 z 2016 r.

Podka do poz. 1175 z 2016 r.

Podla do poz. 1032 z 2016 r.

Pomor do poz. 1225 z 2016 r.

Śląsk do poz. 1934 z 2016 r.

Święt do poz. 1080 z 2016 r.

Warmi do poz. 1450 z 2016 r.

Wielk do poz. 1692 z 2016 r.

Zacho do poz. 1396 z 2016 r.