Na dzień 10.05.2016 r. w LEX Prawo Miejscowe dostępnych jest 1.107.220 dokumentów opublikowanych w następujących wojewódzkich dziennikach urzędowych:

Dolno do poz. 2298 z 2016 r.
Kujaw do poz. 1560 z 2016 r.
Lubel do poz. 1843 z 2016 r.
Lubus do poz. 989 z 2016 r.
Łódzk do poz. 2026 z 2016 r.
Małop do poz. 2785 z 2016 r.
Mazow do poz. 4330 z 2016 r.
Opols do poz. 998 z 2016 r.
Podka do poz. 1536 z 2016 r.
Podla do poz. 2100 z 2016 r.
Pomor do poz. 1709 z 2016 r.
Śląsk do poz. 2517 z 2016 r.
Święt do poz. 1500 z 2016 r.
Warmi do poz. 2023 z 2016 r.
Wielk do poz. 3172 z 2016 r.
Zacho do poz. 1828 z 2016 r.