Całe prawo miejscowe w jednym miejscu

LEX Prawo Miejscowe kierowane jest przede wszystkim do pracowników urzędów administracji samorządowej i osób piastujących kluczowe stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego. Przydatne będzie również pracownikom innych urzędów administracji publicznej, adwokatom, radcom prawnym, sędziom, prokuratorom i wszystkim osobom potrzebującym w swojej pracy pełnego, stale aktualizowanego źródła prawa miejscowego.