Prawo europejskie w prawie i postępowaniu karnym


Chciałbyś uniknąć kolizji między prawem krajowym a europejskim? Nie wiesz, jak prawo europejskie wpłynie na rozwiązanie Twojego problemu? Potrzebujesz eksperckiego wsparcia?


 

Dowiesz się, jakie standardy europejskiej konwencji praw człowieka stosuje się do spraw karnych

 • W programie standardy są przedstawione w komentarzach do poszczególnych przepisów Konwencji, istotnych z punktu widzenia prawa i postępowania karnego. Są to m.in.: art. 5 Konwencji (gwarancje dotyczące pozbawienia wolności), art. 6 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu karnego), czy art. 2 Konwencji (zakaz nieludzkiego i poniżającego karania i traktowania).
 • Komentarze szczegółowe pochodzą z książki "Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka." Autorem książki jest adwokat Marek Antoni Nowicki - były sędzia Europejskiej Komisji Praw Człowieka.
 
Europejska Konwencja Praw Człowieka tworzy standardy, zgodnie z którymi należy stosować i interpretować polskie przepisy prawa i postępowania karnego.
 

Otrzymujesz całościowe analizy zagadnień karnych z aspektem europejskim

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów kilkunastu książek o prawach ofiar przestępstw, standardach traktowania osób pozbawionych wolności, europejskim nakazie aresztowania czy praniu pieniędzy, które uwzględniają w swojej treści kontekst prawa europejskiego.
  Zobacz listę książek »
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, prof. Piotr Hofmański, prof. Paweł Wiliński, prof. Emil Pływaczewski.
 • Małgorzata Janicz, Monika Skinder-Pik, Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów, WK 2015
 • Piotr Hofmański (red.), Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna 2008.
 • Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka, Prawa ofiar przestępstw, Oficyna 2009;
 • Ewa Dawidziuk, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, LEX 2013;
 • Paweł Wiliński (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Oficyna 2009;
 • Anna Demenko, Prawo do obrony formalnej w transgranicznym postępowaniu karnym w Unii Europejskiej, LEX 2013.
 
Aby mieć 100% pewność, że w danej sprawie nie pominąłeś niczego, powinieneś sprawdzić, czy nie dotyczy jej również prawo europejskie.
 

Nasi eksperci pomogą Ci poznać i zrozumieć orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia TSUE i ETPC, w tym te dotyczące różnych zagadnień z zakresu prawa i postępowania karnego.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • Najważniejsze orzeczenia są analizowane przez uznanych teoretyków i praktyków prawa w glosach, przedstawiających między innymi skutki orzeczenia dla stosowania prawa w Polsce.
  Zobacz przykłady omówień i glos »
Glosy:
 • Paweł Kobes, Możliwość wydania osoby ściganej innemu państwu UE na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w przypadku zwłoki w postępowaniu w przedmiocie przekazania - glosa do wyroku TS z dnia 16 lipca 2015 r., C-237/15 PPU, LEX/el. 2016
 • Bartosz Rodak, Znieważenie prokuratora i biegłego przez obrońcę w toku prowadzenia obrony - glosa do decyzji ETPC z dnia 27 stycznia 2015 r., 29222/11 i 64345/11, LEX/el. 2015
 • Waldemar Gontarski, Dopuszczalność w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych poprzez naruszenie prawa - glosa do wyroków ETPC: z dnia 1 czerwca 2010 r., 22978/05 oraz z dnia 25 września 2012 r., 649/08, LEX/el. 2015
 • Jakub Czepek, Skuteczne postępowanie w sprawie zgonu pacjenta będącego pod opieką lekarską - glosa do wyroku ETPC z dnia 13 listopada 2012 r., 46132/08, LEX/el. 2014


Omówienia:
 • Katarzyna Warecka, Małek przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 11 stycznia 2018 r., skarga nr 9919/11. Strasburg: polski sąd naruszył domniemanie niewinności, LEX/el. 2018
 • Katarzyna Warecka, Mills przeciwko Irlandii - decyzja ETPC z dnia 2 listopada 2017 r., skarga nr 50468/16. Strasburg: zapytanie o możliwość kupna narkotyków to nie policyjna prowokacja, LEX/el. 2017
 • Marek A. Nowicki, Odrzucenie przez Sąd Najwyższy wniosku skarżącej o rewizję wyroku sądu karnego w następstwie wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Moreira Ferreira przeciwko Portugalii (nr 2) - wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 19867/12, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2016, LEX/el., 2017, LEX/el. 2017
 
Śledzenie na bieżąco orzecznictwa europejskiego jest czasochłonne, wymaga dużego wysiłku i nierzadko dodatkowej specjalistycznej wiedzy.
 

Szybko i łatwo dotrzesz do potrzebnych Ci orzeczeń europejskich

 • Pod przepisami kodeksu karnego (np. art. 212), kodeksu postępowania karnego (np. art. 607(s)), kodeksu karnego wykonawczego (np. art. 110 k.k.w.) oraz innych ustaw karnych znajdziesz przyporządkowane orzeczenia sądów europejskich, które pomogą Ci w interpretacji tych przepisów.
 • Powiązania między orzeczeniami a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 
Orzeczenia europejskie, nawet jeżeli nie dotyczą polskich spraw, wpływają na wykładnię polskich przepisów z zakresu prawa i postępowania karnego.
 

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa i postępowania karnego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa i postępowania karnego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
 
Większość orzeczeń europejskich, w tym te dotyczące prawa i postępowania karnego, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.
 

Pokażemy Ci, jak prawo europejskie pomoże rozwiązać twoje codzienne problemy

 • W programie znajdziesz zasoby (komentarze do aktów prawnych, monografie, glosy, omówienia orzeczeń), które dotyczą konkretnych praktycznych problemów z zakresu prawa i postępowania karnego.
 • Dzięki tym zasobom spojrzysz na problemy szerzej niż tylko stricte z perspektywy prawa polskiego. Pełniejsza wiedza umożliwi Ci znalezienie lepszego i skuteczniejszego rozwiązania.
 
Prawo europejskie znajduje zastosowanie do coraz większej ilości problemów z zakresu prawa i postępowania karnego