Udostępniona w programie Lex Prawo Europejskie monografia pt.: "Dyrektywa dotycząca podatków od gromadzenia kapitału a regulacje krajowe" autorstwa dr. hab. Dariusza Strzelca, doradcy podatkowego i adwokata specjalizującego się w prawie podatkowym, analizuje przede wszystkim zgodność polskiego PCC z przepisami unijnej dyrektywy dotyczącej podatków od gromadzenia kapitału.

W książce autor koncentruje się zwłaszcza w tym zakresie na następujących zagadnieniach:
– opodatkowanie podatkiem PCC aportów (w tym wniesienie jako wkładu niepieniężnego oddziału spółki kapitałowej),
– opodatkowanie pożyczek udzielanych przez udziałowca spółce kapitałowej oraz
– opodatkowanie dopłat do spółki kapitałowej.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

W "polskim" wyroku będącym przedmiotem glosy* dodanej do programu LEX Prawo Europejskie, Trybunał unijny odpowiada na pytanie, czy przekazanie własności rzeczy celem uregulowania zobowiązań podatkowych stanowi transakcję podlegającą obowiązkowi opodatkowania VAT w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do zapłaty podatku jest zarazem podatnikiem w rozumieniu przepisów o tym podatku.

_____________________

* Agnieszka Wesołowska, Opodatkowanie VAT przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa w celu spłaty zobowiązań podatkowych - glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-36/16, LEX/el. 2017

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Glosowany wyrok* stanowi kolejne polskie orzeczenie, w którym Trybunał Sprawiedliwości zakazał uzupełniania oferty po terminie składania ofert o nowe dokumenty lub oświadczenia.

Trybunał Sprawiedliwości przedstawił w nim również właściwy sposób interpretacji treści przesłanek zasadności wnoszenia środków ochrony prawnej w ramach procedury zamówień publicznych.

__________________

* Małgorzata Sieradzka, Uzupełnienie oferty o nowe dokumenty lub oświadczenia po terminie - glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-131/16, LEX/el. 2017

Przedmiotem glosy*, która ukazała się niedawno w programie LEX Prawo Europejskie, jest niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE interpretujący pojęcie "nadzwyczajnych okoliczności", których istota polega na tym, że zwalniają one przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów odwołanych i opóźnionych lotów.

_______________________
* Anna Konert, Zderzenie samolotu z ptakiem a obowiązek przewoźnika lotniczego wypłaty odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia lotu - glosa do wyroku TS z dnia 4 maja 2017 r., C-315/15, LEX/el. 2017

Obecnie na rynku spożywczym można spotkać wiele produktów, które będąc pochodzenia roślinnego mają w swoich nazwach (bądź w innych oznaczeniach marketingowych) odniesienia do wyrobów pochodzenia zwierzęcego. Taka praktyka prawdopodobnie dobiegnie wkrótce końca.

Zgodnie, bowiem, z niedawnym wyrokiem TSUE, jeśli dana nazwa ma swoją legalną definicję, wskazującą wyraźnie na zwierzęce pochodzenie oznaczonego nią wyrobu, nie powinna być stosowana, nawet jeśli dla konsumenta jest oczywiste, że nabywając "mleko sojowe" nie ma do czynienia z produktem odzwierzęcym.

O sprawie i jej skutkach można przeczytać w komentarzu praktycznym pt. "Mleko sojowe" i "masło orzechowe" - nazwy niezgodne z prawem?, autorstwa dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej.

Ciekawym i wartościowym wprowadzeniem do treści zawartych w komentarzu jest wywiad z Autorką komentarza, który ukazał się na witrynie internetowej lex.pl.