Polecamy Państwu glosę:
Odliczenie z faktur wadliwie dokumentujących podatek naliczony VAT w miejsce odwrotnego obciążenia. Glosa do wyroków TS z dnia 26 kwietnia 2017 r., C-564/15 oraz z dnia 23 listopada 2017 r., C-314/17.

Glosowane orzeczenia dotyczą błędnego zastosowania ogólnych zasad podatku od wartości dodanej zamiast odwrotnego obciążenia. W ocenie autora - dor. pod. dr. Krzysztofa Radzikowskiego, uchybienie to nie ma charakteru formalnego, ale dotyczy kluczowych elementów materialnoprawnej konstrukcji VAT, więc uzasadnia zakaz odliczenia podatku naliczonego oraz dodatkowe sankcje finansowe (administracyjne), nawet jeżeli operacja gospodarcza została faktycznie wykonana i nie stwierdzono znamion oszustwa.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie