Polecamy Państwu naszą najnowszą monografię:

Rzetelne postępowanie dowodowe w sprawach karnych w świetle orzecznictwa strasburskiego autorstwa prof. Arkadiusza Lacha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W publikacji przedstawiono zasady postępowania dowodowego wynikające z Konwencji Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przedmiotem rozważań są:
– rzetelne postępowanie dowodowe jako element rzetelnego procesu karnego,
– zakres kontroli ETPC postępowań karnych przeprowadzanych przez organy krajowe z punktu widzenia rzetelności postępowania dowodowego,
– zasady i reguły prowadzenia postępowania dowodowego oraz gwarancje sformułowane w orzecznictwie ETPC,
– standardy odnoszące się do wybranych kategorii dowodów.

Książka w przystępny sposób prezentuje orzecznictwo ETPC związane z postępowaniem dowodowym, dotyczące zagadnień, takich jak np. rezygnacja z bezpośredniego przesłuchania świadka na rozprawie, dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa czy prawo do pomocy obrońcy w związku z czynnościami dowodowymi. Może to być przydatne przy sporządzaniu uzasadnień, środków zaskarżenia, skarg do ETPC czy składaniu i rozpoznawaniu wniosków dowodowych.

Publikacja może być przydatna nie tylko dla prawników praktyków, pracowników naukowych i studentów kierunków prawniczych, ale również uczestników postępowania karnego i innych osób zainteresowanych problematyką postępowania dowodowego.

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie