Publikacja pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska - Polska jest rezultatem ogólnoeuropejskiego projektu wydawniczego zrealizowanego dla większości jurysdykcji w UE przez krajowe kancelarie specjalizujące się w prawie konkurencji.

Głównym punktem odniesienia dla analiz porozumień dystrybucyjnych jest prawo konkurencji Unii Europejskiej, czyli:
– art. 101 TFUE,
– rozporządzenie 330/2010 i
– wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych.

Analiza zagadnień prawnych dokonywana jest z perspektywy realnych, często spotykanych sytuacji biznesowych, nie ogranicza się do wykładni przepisów prawa, ale wzbogacona jest praktycznymi przykładami. Autorzy analizują przez pryzmat prawa konkurencji najpopularniejsze modele dystrybucji i szczegółowe klauzule umowne, proponując rozwiązania pozwalające na uniknięcie problemów prawnych.

W książce znajdziesz m.in.:
– omówienie umów dystrybucyjnych z perspektywy polskiego prawa cywilnego i handlowego oraz
– analizę praktyki UOKiK i sądów ochrony konkurencji w zakresie stosowania polskiego prawa konkurencji w odniesieniu do porozumień dystrybucyjnych.

Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, zwłaszcza prawników działów wewnętrznych przedsiębiorstw, radców prawnych i adwokatów, którzy na co dzień zmagają się z problemami związanymi z prawidłowym ukształtowaniem relacji producent–dystrybutor–sprzedawca detaliczny.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie