Polecamy Państwu najnowszą monografię pt. Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej opracowaną pod redakcją dr Agnieszki Sołtys i dr. Macieja Taborowskiego.

Publikacja jest analizą prawodawstw państw członkowskich UE regulujących organizację hazardu w kontekście prawa Unii. Kluczowym pytaniem, które stawiają sobie autorzy monografii jest pytanie, czy i w jakim zakresie Unia może ingerować w organizację hazardu w państwach członkowskich.

Znaczną część publikacji zajmuje ocena rozwiązań zawartych w polskiej ustawie o grach hazardowych. Przybliżono w niej wiele zagadnień szczegółowych o zasadniczym znaczeniu dla praktyki takich jak np.:

monopol państwowy na automaty do gier,
urządzanie gier hazardowych online,
zasady nabywania automatów do gier przez Totalizator Sportowy,
reklama działalności hazardowej,
rejestr domen służących do nielegalnego oferowania gier hazardowych.

Omówiono w niej również kary pieniężne za naruszenie ustawy o grach hazardowych, a także zbieg odpowiedzialności z ustawy o grach hazardowych i odpowiedzialności karno-skarbowej przedstawiony w kontekście zasady ne bis in idem.

W publikacji znalazły się też opracowania poświęcone szczegółowym zagadnieniom występującym w orzecznictwie sądów polskich, jak: ocena przepisów przejściowych ustawy o grach hazardowych oraz odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w związku z brakiem notyfikacji przepisów technicznych.

Dopełnieniem publikacji jest analiza spraw dotyczących usług hazardowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie