Wyrok w sprawie C-249/17 to jedno z najważniejszych orzeczeń podatkowych Trybunału Sprawiedliwości w 2018 r. Sąd unijny stwierdził w nim jednoznacznie, że podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w cenie usług doradczych i podobnych poniesionych w związku z planowanym przejęciem innej firmy w sytuacji, w której do planowanego nabycia innego podmiotu gospodarczego z przyczyn niezależnych, nie doszło do skutku. Szczególne znaczenie orzeczenie to będzie mieć dla spółek holdingowych oraz podmiotów inwestujących w akcje i udziały innych podmiotów

Polecamy Państwu glosę:
Odliczenie podatku VAT od wydatków poniesionych na nieudane przejęcie innej firmy. Glosa do wyroku TS z dnia 17 października 2018 r., C-249/17,

w której Autorka - doradca podatkowy Agnieszka Wesołowska - analizuje w szczególności kwestie związane z opodatkowaniem holdingów jako struktur coraz częściej wykorzystywanych dla celów optymalizacyjnej polityki podatkowej.

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie