W "polskim" wyroku będącym przedmiotem glosy* dodanej do programu LEX Prawo Europejskie, Trybunał unijny odpowiada na pytanie, czy przekazanie własności rzeczy celem uregulowania zobowiązań podatkowych stanowi transakcję podlegającą obowiązkowi opodatkowania VAT w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do zapłaty podatku jest zarazem podatnikiem w rozumieniu przepisów o tym podatku.

_____________________

* Agnieszka Wesołowska, Opodatkowanie VAT przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa w celu spłaty zobowiązań podatkowych - glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-36/16, LEX/el. 2017

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie