Przedmiotem glosy*, która ukazała się niedawno w programie LEX Prawo Europejskie, jest niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE interpretujący pojęcie "nadzwyczajnych okoliczności", których istota polega na tym, że zwalniają one przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów odwołanych i opóźnionych lotów.

_______________________
* Anna Konert, Zderzenie samolotu z ptakiem a obowiązek przewoźnika lotniczego wypłaty odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia lotu - glosa do wyroku TS z dnia 4 maja 2017 r., C-315/15, LEX/el. 2017