Polecamy wywiad udzielony przez Rafała Bujalskiego, wydawcę LEX Prawo Europejskie, portalowi lex.pl.

Rozmowa dotyczyła wywiązywania się przez Państwo polskie z zadania upubliczniania dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku polskim.

Wywiad można przeczytać TUTAJ.

Zasób komentarzy książkowych w LEX PE został powiększony o publikację A. Stokłosa, S. Syp, MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, WK 2017.

W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie MAR. Publikacja stanowi praktyczną pomoc w codziennym wykonywaniu obowiązków informacyjnych emitentów z rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu (ASO) dla emitentów, członków ich organów oraz ich doradców prawnych.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • przedmiot, zakres regulacji, charakter prawny oraz status MAR,
  • pojęcie, cechy, kategorie oraz wykorzystywanie informacji poufnych,
  • manipulacje na rynku finansowym,
  • kryteria ustanawiania przyjętych praktyk rynkowych,
  • obowiązki nakładane na operatorów rynku, firmy inwestycyjne oraz osoby zawodowo zajmujące się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń,
  • wymogi w zakresie podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej,
  • obowiązek prowadzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych (insiderów),
  • Europejski System Nadzoru Finansowego,
  • zasadę zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie wymiany informacji poufnych,
  • środki i sankcje administracyjne.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla emitentów na rynku regulowanym papierów wartościowych oraz emitentów z ASO i członków ich organów. Zainteresuje doradców prawnych spółek publicznych (w tym prawników in-house oraz prawników w kancelariach), doradców finansowych spółek publicznych oraz spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych i w ASO. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych.

Polecamy wywiad udzielony Redakcji LEX Prawo Europejskie przez dr hab. Dorotę Dzienisiuk, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW.

Rozmowa dotyczyła zgodności wprowadzonych świadczeń socjalnych takich jak 500+ czy świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością z przepisami unijnymi oraz wniosków, jakie w zakresie kształtowania świadczeń socjalnych wynikają na przyszłość dla polskiego legislatora z ubiegłorocznego orzecznictwa unijnego.

Wywiad ukazał się na portalu www.lex.pl.

W programie LEX PE ukazała się glosa* komentująca niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE będące bodajże pierwszym jego wyrokiem w historii, w którym sąd ten zajął się oceną charakteru prawnego opłat należnych twórcom z tytułu umożliwienia korzystania bez zezwolenia twórcy z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

Komentowane orzeczenie ma tym bardziej istotne znaczenie dla polskich stowarzyszeń zbiorowo zarządzających prawami autorskimi i podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że zostało wydane jako odpowiedź na pytanie prejudycjalne polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

------------------------
* Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 18 stycznia 2017 r., C-37/16, LEX/el. 2017

Polecamy wywiad udzielony Redakcji LEX Prawo Europejskie przez mec. Lucynę Łuczak-Noworolnik, eksperta z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Rozmowa dotyczyła dostępnych już teraz w Polsce możliwości wysyłania przez internet za granicę pozwów i innych pism procesowych w ramach postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Wywiad ukazał się na portalu www.lex.pl.