Kontrole w JPS

BEZPŁATNE szkolenie online
Kontrole w Jednostkach Pomocy Społecznej

Jednostki systemu pomocy społecznej (JPS) realizując zadania statutowe, a tym samym wykonując obowiązki ustawowe (prawo materialne; np. ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej) podlegają cyklicznej i obligatoryjnej ocenie, czy wspominane obowiązki są wykonywane prawidłowo. Kontrole zwykle budzą emocje...

Problematyka szkolenia on line jest niezwykle istotna, ponieważ wady i błędy w realizacji ustawowych zadań mają swoje konsekwencje, m.in na gruncie odpowiedzialności służbowej, a czasem finansowej (np. przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Podczas szkolenia zostaną omówione: organizacja i tryb przeprowadzania kontroli i sprawowania nadzoru w JPS, ze zwróceniem uwagi na najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości.

Plan szkolenia:

  • Podstawy prawne kontroli.
  • Podmioty uprawnione do kontroli i podmioty poddawane kontroli.
  • Rodzaje kontroli.
  • Czynności kontrolne.
  • Obowiązki kierownika jednostki podlegającej kontroli.
  • Protokół z kontroli.
  • Zalecenia pokontrolne (przykłady).
  • Analiza wyników kontroli w JPS.
 
 
Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz.
Na podany adres e-mail otrzymasz link do szkolenia.
strzałka w dół
Imię i nazwisko*
Email*
Nazwa organizacji
Stanowisko
Invalid Input
Telefon*
Konsultant zadzwoni na podany numer w ciągu 2 dni roboczych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji dostępu do zamówionego Webinaru, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji ww. dostępu, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
 

Webinarium poprowadzi:

Michał Bochenek Michał Bochenek

Administratywista, prawnik, absolwent studiów doktoranckich w zakresie prawa.

Były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także - kolejno: pracownik, kierownik i dyrektor w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej, jednostkach sektora finansów publicznych.

Specjalista - praktyk w zakresie stosowania prawa administracyjnego, prawa pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Autor licznych publikacji naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.