Na wstępie rozważań tytułowego zagadnienia trzeba określić relację przepisów ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dalej „ustawa”, do przepisów klasycznej procedury administracyjnej – ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a., którą organ administracji publicznej ma obowiązek stosować w postępowaniach administracyjnych, kończących załatwienie sprawy administracyjnej strony (obywatela).

Pobierz ebook
5 najczęściej zadawanych pytań o 500 plus

5 najczęściej zadawanych pytań o 500 plus

1 lipca znacząco zmieniły się przepisy związane z przyznawaniem świadczenia 500+. Zmiana ta przewiduje świadczenie na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Nie oznacza to jednak braku problemów w jego przyznawaniu, wręcz przeciwnie, jest wiele niejasności w tym temacie.

1 lipca wchodzi zmiana dotycząca 500+, która przewiduje świadczenie na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Nie oznacza to jednak braku problemów w jego przyznawaniu, wręcz przeciwnie, jest wiele niejasności w tym temacie. Przygotowaliśmy dla naszych klientów specjalny boks w pulpicie dedykowanym, który w całości poświęcony jest zagadnieniu 500+.

W pakiecie LEX Pomoc Społeczna wersja Premium i Optimum dostępne jest już nagranie ze szkolenia "RODO w pomocy społecznej". Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem szkolenia, które poprowadził Pan Michał Bochenek.

 

Michał Bochenek|Poradnik

Poradnik jest praktycznym narzędziem skierowanym szczególnie do pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz gminnych podmiotów i instytucji, którzy w terminie do 31 marca każdego roku przygotowują dla organu wykonawczego gminy materiały niezbędne do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Przedmiotowe sprawozdanie jest strategicznym dokumentem, ponieważ rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby zgłoszone przy okazji składania sprawozdania przez wójta (burmistrza prezydenta miasta) uchwala gminne programy wspierania rodziny.