LEX Pomoc Społeczna
to jedyny na rynku elektroniczny serwis dla pracowników ośrodków pomocy społecznej: pracowników administrujących świadczeniami, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, który odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu: Pomocy Społecznej, Świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Pieczy Zastępczej, Postępowania administracyjnego.

 

LEX Pomoc Społeczna:

  • Znacznie zwiększa szanse prawidłowego przeprowadzenia postępowania
  • Daje odpowiedź na pytania i rozwiewa wątpliwości w trakcie procedury
  • Nie pozwoli, by świadczenie zostało bezpodstawnie przyznane lub nieprzyznane
  • Podpowie, jak postąpić w przypadku świadczeń nienależnie pobranych
  • Daje dostęp do wielu opracowań i dokumentów