LEX Office to nasza odpowiedź na liczne sugestie użytkowników serwisu LEX w zakresie monitorowania aktualności przepisów prawa powoływanych w dokumencie Word, bezpiecznego dzielenia się dokumentami, dodawania własnych dokumentów do LEX oraz mobilnej pracy. Przy udziale cenionych prawników oraz ekspertów z zakresu nowych technologii – powstały zaawansowane i jednocześnie łatwe w obsłudze narzędzia, które gwarantują mobilną, efektywną i bezpieczną pracę.


LEX Office zapewnia wsparcie na każdym etapie pracy
z dokumentami prawnymi w LEX

LEX Edytor

LEX Edytor

Szybko i łatwo tworzysz nowy dokument prawny bądź weryfikujesz aktualność dokumentu już istniejącego

  • integracja z edytorem MS Word
  • automatyczna weryfikacja aktualności stanu prawnego
  • sprawdzanie poprawności tekstów pod kątem języka prawniczego

Zobacz więcej

LEX Cloud

LEX Cloud

Bezpiecznie gromadzisz i udostępniasz dokumenty współpracownikom

  • przechowywanie kompletnych akt sprawy – dokumentów z LEX i materiałów własnych
  • połączenie zasobów własnych z konkretnymi artykułami aktów prawnych w LEX
  • możliwość udostępniania zasobów współpracownikom

Zobacz więcej

LEX Connect

LEX Connect

Kontynuujesz pracę z dokumentami w przypadku braku Internetu

  • historia przeglądanych dokumentów
  • dostęp do dokumentów z zasobów LEX, umieszczonych w Aktówce
  • automatyczna synchronizacja i aktualizacja

Zobacz więcej