Nagranie szkolenia on-line

RODO w placówkach medycznych


Z dniem 25 maja 2018 roku placówki medyczne w całej Unii Europejskiej będą zobowiązane do stosowania nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (RODO). Jednostki ochrony zdrowia będą musiały podjąć liczne działania przygotowawcze, albowiem RODO wprowadza cały szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, w tym w szczególności pacjentów i ich danych medycznych.


Celem szkolenia jest udzielenie wsparcia placówkom medycznym w procesie przygotowawczym do wdrożenia RODO.