BEZPŁATNY e-book
Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych

Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych – jak postępować z pacjentem z podejrzeniem koronawirusa?

Komentarz omawia obowiązki personelu medycznego związane z przypadkiem podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym obowiązki informacyjne względem pacjenta i jego rodziny, a także zgłoszenia przypadków zakażeń organom sanitarnym. W komentarzu przedstawiono również związane z omawianym zagadnieniem warunki zwolnienia z zachowania tajemnicy zawodowej. Ponadto skomentowano zakres odpowiedzialności (karnej, cywilnej i zawodowej) za naruszenie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z rozpoznawaniem zakażeń i chorób zakaźnych.