Bezpłatny e-book
Nowe zasady wystawiania recept przez lekarzy i pielęgniarki

Nowe zasady wystawiania recept przez lekarzy i pielęgniarki

Od stycznia przyszłego roku recepty będzą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej. Zmiany w prawie znacząco wpłyną na codzienną pracę lekarzy i pielęgniarek w podmiotach leczniczych. Postanowiliśmy udostępnić Państwu krótki e-book przedstawiający najważniejsze zmiany jakie w zakresie wystawiania recept wprowadziła ustawa o wdrażaniu rozwiązań w zakresie e-zdrowia.