Postanowienia art. 64 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z. – regulują kwestie związane ze składaniem środków odwoławczych. Świadczeniodawca może złożyć zastrzeżenia w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli (art. 64 ust. 6a u.ś.o.z.).

Alicja Plichta

 

Wdrożenie nowego modelu organizacji POZ na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w zasadniczym zakresie będzie miało miejsce w październiku 2020 r. Cały system zostanie przebudowany i skupi się na koordynacji opieki nad pacjentem. Aby proces przeobrażeń systemu nie był gwałtowny, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza pilotaż o nazwie POZ Plus, który ma realizować założenia wynikające z ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Przed placówkami medycznymi nie lada wyzwanie – już tylko pół roku zostało na przygotowanie się do unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jakie są najważniejsze zmiany dla sektora ochrony zdrowia?

Szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne oraz inne podmioty świadczące usługi lecznicze są zobligowane do przestrzegania restrykcyjnych przepisów prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza informacji o stanie zdrowia pacjentów. Z tego powodu nowe przepisy, które zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r., nakładają na placówki medyczne wiele obowiązków.

LEX Ochrona Zdrowia to codziennie aktualizowany serwis zawierający najważniejsze aspekty dotyczące prawa ochrony zdrowia. Program jest doskonałym wsparciem w zarządzaniu placówką medyczną szczególnie podczas reformy ochrony zdrowia.

W serwisie znajdziesz wszystkie niezbędne akty prawne dotyczące ochrony zdrowia, a także dokumenty eksperckie, które pomogą Ci w interpretacji i stosowaniu przepisów w Twojej codziennej pracy.

W lipcu w Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa materiały poświęcone zmianom w prawie ochrony zdrowia, między innymi zaktualizowaliśmy 50 wzorów urzędowych, udzieliliśmy odpowiedzi na 106 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 40 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcu gorąco polecamy materiały poświęcone sieci szpitali (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - zasady kwalifikacji do poszczególnych poziomów) oraz materiały poświęcone reformie rynku aptecznego (komentarz Krzysztofa Urbana Rynek aptek - co się zmieni?).