W czerwcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 2 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 84 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 40 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcu gorąco polecamy materiały poświęcone ustawie o "sieci szpitali" (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania) oraz materiały poświęcone zmianom w przepisach dot. dokumentacji medycznej pacjenta (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji medycznej od 11 maja 2017 r.)

W maju w Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 10 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 70 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W maju gorąco polecamy materiały poświęcone ustawie o "sieci szpitali" (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - zasady kwalifikacji do poszczególnych poziomów) oraz materiały poświęcone receptom „pro auctore” i „pro familiae” (komentarz Krzysztofa Urbana Recepty pro auctore i pro familiae).

W kwietniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 8 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 121 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 nowych glos, 1 nowe orzeczenie oraz dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniu gorąco polecamy materiały poświęcone projektowi ustawy o "sieci szpitali" (komentarz Krzysztofa Urbana Sieć szpitali - w jaki sposób projekt ustawy oddziałuje na postępowania konkursowe?) oraz materiały poświęcone nowym przepisom dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne (komentarz Iwony Choromańskiej Nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego)

W marcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 12 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 131 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 3 nowe orzeczenia, 2 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W marcu gorąco polecamy materiały poświęcone projektowi ustawy o "sieci szpitali" (komentarz Iwony Kaczorowskiej Prywatne placówki a sieć szpitali - szanse i zagrożenia oraz komentarz Artura Paszkowskiego Sieć szpitali - kalendarium zdarzeń w służbie zdrowia)

W lutym w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 88 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 5 nowych orzeczeń, 6 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutym gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w stażu podyplomowym lekarzy (komentarz Macieja Siwiec Zmiany w stażu podyplomowym lekarzy od 1 stycznia 2017 r.) oraz materiały poświęcone zmianom w prawie ochrony zdrowia w 2017 r. (komentarz Macieja Łokaj Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku oraz komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w ochronie zdrowia w 2017 r. - przegląd nowych oraz projektowanych regulacji prawnych).