Z przyjemnością informujemy, że wraz z październikową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 19 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 82 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 5 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 75 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W październikowej aktualizacji gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone podwyżkom dla pielęgniarek (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Podwyżki dla pielęgniarek - wątpliwości prawne) oraz szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu (komentarz Agnieszki Sieńko Ile szpitala w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)?).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy certyfikat ISO powinien być wydany dla podmiotu leczniczego, czy dla przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego?
2. Czy w chwili obecnej istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej?
3. Czy szpital może przetransportować do innego szpitala pacjentkę, której wnuczka nie wyraża zgody na leczenie?
4. Czy naczelnik urzędu skarbowego jest organem władzy publicznej w rozumieniu art. 26 ust 3 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i należy mu udostępnić na jego żądanie dane z dokumentacji medycznej?
5. Czy pielęgniarka wykonująca pracę w 12-godzinnym zmianowym systemie może mieć ściśle wyznaczony 15-minutowy czas na spożycie posiłku w ciągu dyżuru (w godz. 11-13)?
6. Czy upoważnienie do gromadzenia dokumentacji medycznej jest tożsame z dostępem do dokumentacji medycznej?
7. Czy w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na porady lekarskie dopuszczalne jest zmniejszenie dostępności lekarza POZ (wymiar krótszy niż przedział czasowy: 8:00-18:00)?
8. Czy osoba obca może żądać wydania przechowywanego w depozycie dowodu osobistego pacjenta przebywającego w ZOL-u?
9. Czy bank tkanek może uzyskiwać od policji informacje o zdarzeniach ze skutkiem śmiertelnym, wieku oraz płci osoby zmarłej?
10. Czy podmiot, który nie ma możliwości zorganizowania zespołu do znieczuleń, może nie podpisywać aneksu do umowy z NFZ bez konsekwencji rozwiązania umowy bądź nałożenia kar?