Ostatnie miesiące przyniosły nam małą rewolucję w zakresie zasad udostępniania dokumentacji medycznej. Zmiany te dotyczyły m.in. rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do uzyskania danych medycznych zmarłego pacjenta czy wprowadzenia bezpłatnego pierwszego udostępniania kopii dokumentacji medycznej. Każda modyfikacja przepisów dotyczących obsługi dokumentacji medycznej wiążę się jednak z wątpliwościami dotyczącymi ich stosowania.

Nie inaczej było w tym przypadku. Nieprecyzyjność nowych regulacji (w szczególności odnoszących się do opłat za udostępnienie dokumentacji) rodzi bowiem szereg pytań dotyczących m.in. ustalenia czy bezpłatne udostępnienie dokumentacji przysługuje poza samym pacjentem i jego przedstawicielem ustawowym, również osobie przez niego upoważnionej. Wątpliwości podmiotów leczniczych dotyczą również samego zakresu darmowego udostępnienia.

Wspomniane wyżej zagadnienia są jednak tylko przykładowymi problemami z którymi mierzą się na co dzień podmioty zobligowane do udostępniania dokumentacji medycznej. Dopuszczalność przekazania danych o stanie zdrowia pacjenta na żądanie policji, kwestia upoważnienia do odbioru recept, pobieranie opłat za udostępnienie czy elektroniczna dokumentacja medyczna i kwestia jej podpisu, to jedynie niewielki wycinek problemów, z którymi borykają się podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

Wszystkie aktualne zmiany oraz ich omówienie znajdzesz w następujących komentarzach:


Zaloguj się do serwisu LEX Prawo Oświatowe i przeczytaj komentarze »

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Ochrona Zdrowia? Wypełnij formularz i przetestuj Lex Ochrona Zdrowia przez 7 dni »