Zmiany w zasadach zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i wprowadzenie ujednoliconego systemu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR - taką zmianę przewiduje wchodzące w życie z początkiem lipca rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Według nowych przepisów, do szpitalnego oddziału ratunkowego będą przyjmowani pacjenci zgłaszający się samodzielnie, przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych, a także przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


System TOPSOR (tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym) będzie mierzył czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozował czas oczekiwania, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii. Poszczególne kolory przydzielane pacjentom oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską.Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

Według nowych przepisów osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny.

Nowe rozwiązania ułatwią pozwolą na przekierowanie z SOR do POZ osób, których stan nie wymaga pilnej interwencji, a które obecnie stanowią znaczne obciążenie oddziałów ratunkowych. Zasady przekierowywania pacjentów do POZ zostaną zapisane w regulaminie organizacyjnym szpitala.

Zaloguj się do serwisu LEX Prawo Oświatowe i przeczytaj cały komentarz »

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Ochrona Zdrowia? Wypełnij formularz i przetestuj Lex Ochrona Zdrowia przez 7 dni »

LEX Ochrona Zdrowia Twój ekspert od ochrony zdrowia