Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Dane dotyczące zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych (inaczej zwanych danymi sensytywnymi). Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych i dlatego wprowadza generalny zakaz przetwarzania „danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby” (art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO). Wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą, to dane dotyczące zdrowia, w szczególności (art. 4 pkt 15 oraz motyw 35 RODO).


Zachęcamy do zapoznania sę z komentarzem, który omawia zasady udostępniania danych dotyczących zdrowia pacjenta zawartych w jego dokumentacji medycznej. W opracowaniu scharakteryzowano szczególny rodzaj ochrony, jakim objęte są te informacje, wskazano:

  • podmioty upoważnione do wglądu w dokumentację,
  • formę i tryb jej udostępniania,
  • kwestię odpłatności za udostępnienie dokumentacji,
  • udostępnianie dokumentacji organom rentowym, sądom i prokuraturze,
  • wydanie dokumentacji w razie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Omówione również zostały przesłanki odmowy udostępnienia dokumentacji oraz odpowiedzialność za jej udostępnienie niezgodne z prawem.

Wzory dokumentów:

 

Zaloguj się do serwisu LEX Prawo Oświatowe i przeczytaj cały komentarz »

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Ochrona Zdrowia? Wypełnij formularz i przetestuj Lex Ochrona Zdrowia przez 7 dni »

LEX Ochrona Zdrowia Twój ekspert od ochrony zdrowia