Rehabilitacja lecznicza należy do świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach prawa do rehabilitacji leczniczej pacjentowi przysługuje prawo m.in. do rehabilitacji w formie ambulatoryjnej oraz domowej.

Od 1.01.2019 r. wskutek zmian prawa zmieniły się zasady wystawiania skierowań na rehabilitację oraz zlecania zabiegów.
Jakie zasady w zakresie wystawiania skierowań przez lekarzy na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych obowiązują obecnie?

Dowiedz się z lektury niniejszego komentarza dostępnego w LEX Ochronie Zdrowia.

 LEX Ochrona Zdrowia Twój ekspert od ochrony zdrowia