W lipcu w Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa materiały poświęcone zmianom w prawie ochrony zdrowia, między innymi zaktualizowaliśmy 50 wzorów urzędowych, udzieliliśmy odpowiedzi na 106 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 40 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcu gorąco polecamy materiały poświęcone sieci szpitali (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - zasady kwalifikacji do poszczególnych poziomów) oraz materiały poświęcone reformie rynku aptecznego (komentarz Krzysztofa Urbana Rynek aptek - co się zmieni?).

Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy ratownik medyczny może brać dyżury nocne na oddziale szpitalnym zamiast lekarza?
2. Czy w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest zgoda pacjenta?
3. Jakie obowiązki ciążą na lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej, gdy zgłasza się do niego pacjent ewidentnie zaniedbany?
4. Jakie dane powinny znaleźć się na pieczątce nagłówkowej szpitala prowadzącego komercyjną poradnię?
5. Czy napisy "Promocja" lub "obniżka do -70%" wewnątrz apteki są dopuszczalne?
6. Czy wszystkie dane umieszczone na recepcie muszą zostać naniesione w jednej formie?
7. Jak często powinny być dokonywane wpisy w księdze raportów lekarskich?
8. Czy dopuszczalne jest zniszczenie papierowych deklaracji wyboru POZ, które zostały zeskanowane do systemu medycznego?
9. Czy można odmówić przyjęcia na wizytę pacjenta, który nie chce posługiwać się wydaną przez przychodnię kartą ID?
10. Czy rodzice mają prawo nie zgodzić się na podanie urodzonemu noworodkowi witaminy K, antybiotyku lub innych substancji?