W czerwcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 2 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 84 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 40 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcu gorąco polecamy materiały poświęcone ustawie o "sieci szpitali" (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania) oraz materiały poświęcone zmianom w przepisach dot. dokumentacji medycznej pacjenta (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji medycznej od 11 maja 2017 r.)

Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. W jaki sposób można zweryfikować osobę, która przesyła wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pocztą lub składa go w formie elektronicznej?
2. Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej ma obowiązek realizować transport sanitarny, jeżeli nie ma zawartej odrębnej umowy na wskazane świadczenie?
3. Czy szpital, który zostanie zakwalifikowany do sieci szpitali na poziomie "szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne" będzie miał obowiązek zabezpieczyć świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
4. Czy kryterium oceny ofert, np. udzielanie świadczeń w ramach diagnostyki onkologicznej, dotyczy faktycznie udzielonych świadczeń?
5. Czy nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 23 marca 2017 r. wymaga wprowadzenia zmian do dotychczasowych polityk bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych?
6. Jak długo jest ważne skierowanie ze statusem „pilne”?
7. Czy lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta jeśli posiada on skierowanie?
8. Czy w opłacie ustalonej na podstawie ustawy o prawach pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej powinien być zawarty podatek VAT?
9. Czy zatwierdzony i przyjęty harmonogram pracy może być zmieniany w trakcie okresu rozliczeniowego bez zgody pracownika?
10. Czy szpital może udostępniać odpłatnie powierzchnię na reklamy?