W maju w Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 10 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 70 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 1 nową glosę oraz dodaliśmy ponad 50 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W maju gorąco polecamy materiały poświęcone ustawie o "sieci szpitali" (komentarz Macieja Siwca Sieć szpitali - zasady kwalifikacji do poszczególnych poziomów) oraz materiały poświęcone receptom „pro auctore” i „pro familiae” (komentarz Krzysztofa Urbana Recepty pro auctore i pro familiae).

Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy do liczby lat pracy ratownika medycznego wliczają się także lata pracy wykonywane w tym zawodzie w podmiocie leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych?
2. Czy pielęgniarce zatrudnionej na kontrakcie od 1 lipca 2016 r. przysługuje dodatek finansowy na podstawie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń zdrowotnych?
3. Jak świadczeniodawca winien realizować wizytę fizjoterapeutyczną?
4. Czy pielęgniarka może wykonywać immunoterapię?
5. Czy wpisów do historii choroby pacjenta może dokonywać tylko lekarz?
6. Czy hospicja oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze są zobowiązane prowadzić księgę zabiegową?
7. Jakie nazwisko należy wpisać w Książeczce Zdrowia Dziecka w przypadku, gdy matka pozostaje w związku nieformalnym z ojcem dziecka?
8. Czy w przypadku istnienia obowiązku posiadania leków wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, konieczne jest również uzyskanie zgody na ich posiadanie?
9. Jakie składniki wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe pielęgniarki?
10. Jakie wymagania sprzętowe powinny być spełnione w izbie przyjęć szpitala?