W marcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 12 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 131 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 3 nowe orzeczenia, 2 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W marcu gorąco polecamy materiały poświęcone projektowi ustawy o "sieci szpitali" (komentarz Iwony Kaczorowskiej Prywatne placówki a sieć szpitali - szanse i zagrożenia oraz komentarz Artura Paszkowskiego Sieć szpitali - kalendarium zdarzeń w służbie zdrowia)


Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy dopuszczalne jest udostępnienie kopii dokumentacji medycznej lekarzowi, który wcześniej prowadził dokumentację medyczną pacjentów, a obecnie pracuje w innym podmiocie?
2. Czy minimalna stawka wynagrodzenia 13 zł/1 godzinę pracy ma również zastosowanie do wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej usługi polegającej na dyżurowaniu pod telefonem na zasadzie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych?
3. Jaka powinna być minimalna liczba łóżek w oddziale?
4. Czy pacjent może zostać przyjęty do specjalisty bez skierowania pod warunkiem, że napisze oświadczenie, że wciągu 7 dni dostarczy do przychodni skierowanie?
5. Czy pierwszy 5-cio letni okres doskonalenia zawodowego powinien rozpocząć się z dniem uzyskania dyplomu ratownika med. po szkole policealnej czy po ukończonych studiach?
6. Jak należy interpretować wyjazd karetki pogotowia jako niezasadny?
7. Kto wypełnia kartę zabiegów fizjoterapeutycznych?
8. Kto może pełnić obowiązki kierownika ZRM w zespole podstawowym w pogotowiu ratunkowym?
9. Czy zalecenia sanepidu po kontroli szpitala są wiążące?
10. Jakie powinno być postępowanie prywatnego laboratorium medycznego w przypadku pacjenta małoletniego?