Komentarz praktyczny | Maciej Siwiec

 

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową wersję ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. „sieć szpitali". Zmiany zostały dokonane na skutek przeprowadzonych konsultacji społecznych.

W świetle nowej wersji projektu wzrośnie znaczenie sieci szpitali. W pierwotnej wersji projektu przewidywano, że „umowy sieciowe” będą stanowiły 85% wydatków NFZ na leczenie szpitalne zaś pozostałe 15% będzie rozdysponowane w drodze konkursów. Według nowego projektu na finansowanie świadczeń w systemie zabezpieczenia przypadałoby już ok. 91% środków przewidzianych w planie finansowym NFZ na ten zakres świadczeń. Oznacza to, że szpitale z sieci będą dysponentami ponad 90% budżetu szpitalnego, a także ponad 1/3 budżetu AOS i ponad ¼ budżetu na rehabilitację. W tej sytuacji znaczenie konkursów może stać się marginalne. 

Dowiedz się, czy Twoja placówka spełnia kryteria włączenia do sieci szpitali.

Szczegółowy opis kryteriów ustawowych dla poszczególnych poziomów znajduje się w pełnej wersji komentarza w LEX Ochrona Zdrowia. Zamów bezpłatny dostęp testowy >>

 

ANALIZA ZAWIERA: [ANALIZY i AKTY PRAWNE ] WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image ANALIZY akty prawne AKTY PRAWNE
  • System podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali) - projekt ustawy
  • Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

    Dz.U.2016.1793 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.