W grudniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 16 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 91 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 nowych orzeczeń, 4 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniu gorąco polecamy materiały poświęcone znaczeniu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem" dla świadczeniodawców (komentarz Agnieszki Sieńko Znaczenie ustawy "Za życiem" dla świadczeniodawców) oraz materiały poświęcone proponowanym zmianom na rynku aptek (komentarz Krzysztofa Urbana, Rynek aptek - co się zmieni?).


Publikujemy również komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy indywidualną kartę rejestracji zakażenia szpitalnego należny dołączyć do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (historii choroby)?
2. Jak należy postępować na SOR z przywiezionym przez policję nietrzeźwym bezdomnym, który po zaopatrzeniu w SOR nie wymaga już dalszej hospitalizacji?
3. Czy ma zmienić się prawo dotyczące otwierania nowych aptek lub punktów aptecznych?
4. Czy należy udzielić pracownikowi urlopu na żądanie bezpośrednio po chorobowym trwającym kilka miesięcy?
5. Jakie są różnice w realizacji rehabilitacyjnych świadczeń całodobowych w szpitalu w stosunku do rehabilitacyjnych świadczeń całodobowych realizowanych w zakładzie rehabilitacji leczniczej?
6. Czy protokół wewnętrzny szpitala dotyczący złamania ręki przez pacjentkę podczas badania RTG może być traktowany jako dokumentacja medyczna?
7. Czy apteka powinna przyjąć zwrot, jeżeli pacjent zgłosi się z lekiem wycofanym decyzją GIF zakupionym w tejże aptece?
8. Czy opiekun medyczny może podać leki (tabletki) pacjentowi, które wcześniej na tacy rozłożyła pielęgniarka?
9. Czy można zrealizować z refundacją receptę, na której znajduje się niepełny REGON?
10. W jaki sposób należy dołączać do dokumentacji medycznej pacjenta wyniki, odpisy, epikryzy pochodzące z innej placówki medycznej?