Komentarz praktyczny | Krzysztof Urban

 

7 grudnia 2016 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne który jest uporządkowaniem i rozwinięciem poselskiego projektu z października 2016.

Projekt przedstawia ograniczenie możliwości przechodzenia wydanych przez wojewódzki inspektorat farmaceutyczny zezwoleń na prowadzenie apteki w ramach procedury łączenia się spółek. Modyfikacjom uległy przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Projekt zawęża grono podmiotów, które mogą uzyskać zezwolenie na prowadzenie aptek. Dodatkowo jeden beneficjent zezwoleń będzie mógł prowadzić maksymalnie cztery apteki.
Projekt ustawy wprowadza ograniczenia geograficzno – demograficzne przy tworzenia nowych aptek.  W przypadku gdy liczba mieszkańców w danym województwie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, jest mniejsza niż 3000 osób, nie będzie zezwolenia na prowadzenie nowej apteki. Zakaz ten nie obowiązuje, jeżeli odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliżej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów.  Przewiduje się odejście od kryterium demograficzno-terytorialnego w dwóch sytuacjach.
Projekt zastrzega, by prowadzenie apteki było wyłącznym przedmiotem działalności.

Więcej informacji o zmianach w projekcie znajduje się w komentarzu praktycznym w programie LEX Ochrona Zdrowia Zamów bezpłatny dostęp testowy!

ANALIZA ZAWIERA: AKTY PRAWNE i  WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image ANALIZY

Prawo farmaceutyczne.

Dz.U.2008.45.271 j.t. | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Reforma rynku aptecznego