Komentarz praktyczny | Maciej Łokaj

17 października 2016 projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym został skierowany do konsultacji publicznych. Niektóre zmiany mają charakter porządkowy a niektóre rewolucyjny i jeśli zostaną przyjęte, będą miały wpływ na funkcjonowanie całego systemu ratownictwa medycznego.

Nowelizacja ustawy określa, że tylko placówki publiczne mogą być w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Osoby pracujące w ramach systemu PRM mogą być zatrudnione tylko na podstawie umowy o pracę. Zmiany dotyczą również podziału zespołów ratownictwa medycznego oraz zadań wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Inne zagadnienia omówione w komentarzu w LEX Ochrona Zdrowia dotyczące zmian w ratownictwie medycznym:

•    Dyspozytornia medyczna – zasady utworzenia i zarządzanie
•    Zasady powołania oraz zadania nowego podmiotu - Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM)
•    Regulacje dotyczące możliwości lokalizowania w szpitalu, szpitalnego oddziału ratunkowego
•    Możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu i wpisie do rejestru ratowników medycznych
•    Prowadzenie elektronicznych rejestrów ratowników i dyspozytorów medycznych

Przeczytaj cały komentarz w dostępie testowym i poznaj pozostałe zmiany, które w ramach nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, planuje ustawodawca. Zamów dostęp testowy!

 

ANALIZA ZAWIERA: [Akty Prawne, Linki zewnętrzne] WYBRANE TREŚCI:
Embedded Image AKTY PRAWNE Embedded Image LINKI ZEWNĘTRZNE
  • Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Dz.U.2013.757 j.t. | ustawa z dnia 8 września 2006 r. | Akt obowiązujący
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.