Komentarz praktyczny | Monika Kwiatkowska

Projektowana ustawa ma, stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 Projektowana ustawa określa m.in.najniższy poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego(podstawowego wynagrodzenia brutto) określonego w umowie o pracę, bez dodatkowych składników (np. z tytułu pełnienia dyżurów medycznych) dla poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych. Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017.

W Komentarzu praktycznym w LEX Ochrona Zdrowia dowiesz się:

•    Kogo obejmą projektowane regulacje
•    Jakie są zasady podwyższania wynagrodzenia
•    Ile wynosi wysokość wynagrodzenia podczas okresu przejściowego
•    Jakie są obowiązki podmiotów leczniczych

Przeczytaj cały komentarz w dostępie testowym i dowiedz się ile wynosi najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych. Zamów dostęp testowy!

 

ANALIZA ZAWIERA: akty prawne, analizy
Embedded ImageAKTY PRAWNE Embedded ImageANALIZY

Działalność lecznicza.

Dz.U.2015.618 j.t. | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.|Akt obowiązujący                                                      


                                               

 
Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych - projekt ustawy