Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof

Powodzenie całego modelu finansowania znanego powszechnie pod hasłem: „leki 75+”, który ma polegać na stworzeniu modelu finansowania leków przyjaznego dla pacjentów seniorów zależy od wielu czynników, tj.:

  • kształtu samej listy leków dedykowanych dla tych pacjentów,
  • dostępności tych leków w hurtowniach, a następnie w aptekach i punktach aptecznych,
  • wydolności budżetu dedykowanego na refundację.

Wszystkie te elementy będą miały jednak charakter wtórny względem czynnika praktycznego, jakim będzie prawidłowe wystawienie recepty. Jedynie bowiem wystawienie recepty przez osobę do tego uprawnioną - czyli lekarza lub pielęgniarkę i w sposób prawidłowy będzie skutkowało możliwością zrealizowania tej recepty w aptece i wydania pacjentowi leku na zasadach referencyjnych wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Niniejsza publikacja przybliża zasady wystawiania recept dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia. W komentarzu wskazano między innymi przepisy regulujące zasady wystawiania recept, czy praktyczne przykłady wystawiania recept.

Czytaj komentarz i dowiedz się:
1. Na czym polega model refundacji leków 75+
2. Na czym polega prawidłowe wystawienie recepty?
3. Jak prawidłowo oznaczyć recepty dla pacjenta 75+?
4. Kolizje dodatkowych uprawnień pacjentów z modelem refundacji 75+
5. W jaki sposób zostanie zrealizowana recepta na której zostanie przepisany lek nieznajdujący się na liście „S”, z jednoczesnym oznaczeniem kodu uprawnień „S”?
6. Czy istnieje możliwość realizacji recepty na lek z listy leków 75+, nie oznaczonej symbolem kodu uprawnień dodatkowych „S”?
7. Pacjent który nie ma nadanego numeru PESEL

Przeczytaj cały komentarz w dostępie testowym.